Showing posts with label Thất Bảo Tô. Show all posts
Showing posts with label Thất Bảo Tô. Show all posts

Wednesday, November 8, 2017

Tồn tại

Truyện Ma 12H - Truyện được tóm gọn bằng một câu hỏi: "Bạn có cảm giác được bản thân mình đang tồn tại không?" Câu truyện gửi đến mỗi người chúng ta một bài học nhẹ nhàng và sâu lắng...


Ton taiSau khi bước vào đại học, Tống Lễ thường trải qua những việc như thế này: Phòng ở ký túc xá có bốn người, một người tới căn tin lấy cơm, thường xuyên quên lấy phần cho cô, lý do thường được đưa ra như sau.